Sơ đồ phòng học

PHÒNG

403

TẦNG

4

CAO

3.0m

RỘNG

5.2m

DÀI

10m

M2

52

LỚP HỌC

35

RẠP HÁT

70

CHỮ U

20

CHỮ NHẬT

24

lên đầu trang