Thông tin phòng hội trường - phòng học

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 100 m2
 • 150 Rạp hát
 • 60-70 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 85 m2
 • 130 Rạp hát
 • 60-70 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 75 m2
 • 120 Rạp hát
 • 50-60 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 80 m2
 • 130 Rạp hát
 • 55-65 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 380 m2
 • 300 Rạp hát
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 20 m2
 • 30 Rạp hát
 • 16-18 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 34 m2
 • 50 Rạp hát
 • 24-27 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 38 m2
 • 50 Rạp hát
 • 24-27 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 52 m2
 • 70 Rạp hát
 • 30-33 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 155 m2
 • 250 Rạp hát
 • 100-150 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 24 m2
 • 30 Rạp hát
 • 18-20 Lớp học
Giá : Liên hệ
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 24 m2
 • 30 Rạp hát
 • 18-20 Lớp học
Giá : Liên hệ

Tin tức

Đối tác